Svenska Ambassaden

Ambassader

     Sveriges ambassad i Tanzania

Belägen på hörnet Mirambo Street/Garden Avenue i Dar es Salaam, hittar man Sveriges ambassad i Tanzania. Den mest självklara uppgiften är att ambassaden presenterar Sverige i Tanzania. Förutom detta är ambassadens arbete även att stärka relationerna mellan Sveriges och Tanzanias regeringar samt mellan ländernas invånare, organisationer och företag. Ambassaden är även insatt i frågor gällande handelsutbyten- och samarbeten. Ambassaden har ansvar för utvecklingssamarbetet mellan Sverige och Tanzania.

Till ambassaden kan man vända sig både som svensk i Tanzania eller tanzanier som vill till Sverige. Ambassaden hjälper till med pass- och visumärenden samt med eventuella besök- och medborgarskapsfrågor till Sverige. Blir man som svensk turist av med t.ex. sitt pass i Tanzania är det ambassaden man ska vända sig till. Vid oroligheter i landet kan man också kontakta ambassaden för information och råd.

Besöksadress:
Mirambo Street/Garden Avenue
Dar es Salaam

Postadress:
Embassy of Sweden
P.O. Box 9274
Dar es Salaam
Tanzania

Tel: 
+255 22 219 6500

     Konsulat på Zanzibar

Sverige har två officiella representationer i Tanzania. På Zanzibar finns det nämligen ett svenskt konsulat.

Adress:
House 63/37/7, Lumumba, Saateni,
Zanzibar

Telefonnummer:
Tel: +255 (0) 777 170 471
Tel: +255 (0) 652 714 245

Öppettider:
måndag – fredag 08.30-10.30

     Tanzanias ambassad i Sverige

”Tanzania House” hittar man i Täby kommun i Stockholm. Ambassaden är Tanzanias diplomatiska representation i Sverige. Den ska arbeta för Tanzanias intressen i Sverige. Den representerar även Tanzanias intressen i övriga nordiska länder, i baltiska länder samt i Ukraina. Ambassadens uppdrag är även att främja och upprätthålla goda relationer, utbyten, handel, investeringar m.m. mellan Tanzania och nämnda länder samt ländernas invånare.

Ambassaden kan hjälpa med visum och andra frågor för svenska medborgare som ska till Tanzania. Den hjälper även tanzaniska medborgare som befinner sig i Sverige.

Adress:
Embassy of Tanzania in Sweden/Tanzanias ambassad i Sverige
Näsby allé 6
183 55 Täby

Hitta till Tanzanias ambassad:
Ta tunnelbanans röda linje från T-centralen mot Mörby Centrum. Byt vid stationen Tekniska Högskolan. Ta sedan Roslagsbanan mot Näsby park och hoppa av vid stationen Näsby allé. ”Tanzania House”, som det står på fasaden, ligger mittemot spåren. Restiden är ca 30 minuter.

Telefonnummer:
08-732 24 30 31/31

Öppettider*:
måndag-fredag 09-12, 13-16

*för visumfrågor gäller 09.30-15

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T12:15:22+00:00