Språk i Tanzania

Tanzanias språk

Tanzanias nationella språk är swahili – kiswahili som det heter på swahili och kiunguja som det heter på Zanzibar. Trots att swahili bara är modersmål för befolkningen på Zanzibar och kustfolket, talar så gott som alla i Tanzania swahili flytande. Swahili har många dialekter men kiunguja räknas som den standardiserade swahilin.

I Tanzania finns det även ca 120 inhemska språk och befolkningen har i regel något av dessa som modersmål. Även engelska talas i landet och arabiska förekommer främst på Zanzibar. Ca 80 % av tanzanierna är läs- och skrivkunniga.

swahili heter språket kiswahili där ki- är prefixet för språk. Sawahil kommer från arabiskan och betyder ”från kusten” ­– alltså ”språket från kusten”.

Swahili – nationellt språk

     Stort bantuspråk med yttre influenser

”Swahilin föddes på Zanzibar, växte upp i Tanzania, blev sjuk i Kenya, dog i Uganda och begravdes i Kongo” finns det ett uttryck som lyder. Detta ska illustrera swahilins uppkomst och färd genom regionen – vad som hänt med språket under tidens och vägens gång. Swahili är det största av Afrikas ca 500 bantuspråk med 50-100 miljoner (siffrorna är något oklara) som talar språket. 5-15 miljoner som har swahili som modersmål (kallade Waswahili –”swahilier”). Waswahili bor främst på kusten och öar i Tanzania och Kenya. Vissa bor även i norra Mocambique.

Swahili är språket som man överlägset hör mest i Tanzania. Swahili är även lingua franca (språket som talas mellan personer som inte delar modersmål) i stora delar av Östafrika samt östra Kongo-Kinshasa. Förutom att vara nationellt språk i Tanzania, Kenya och Kongo-Kinshasa har språket viss officiell status i Uganda, Rwanda och Burundi. I de sistnämnda talas det dock inte i lika stor utsträckning. Språket är även endemiskt bl.a. i Malawi, Moçambique, Zambia samt på Komorerna och Madagaskar.

Swahili är ett bantuspråk där grammatik och syntax är typiskt bantu, t.ex. många vokalklasser och agglutation (ord byggs på med affix och bildar nya ordformer). Exempel på agglutation i swahili: m-tu (singular – människa, person), wa-tu (plural – folk).

Swahilins glosor präglas dock av många låneord och influenser från andra språk, främst från arabiska (ca 30 %) och på senare tid även engelska. Andra influenser är portugisiska, persiska, hindi, gujarati (indiskt språk) och tyska.

Vokaler är vanliga inslag i swahilin. Ord som lånas från andra språk, med avslutande konsonant ”swahilifieras” med en vokal på slutet. T.ex. så blir arabiskans rafiq till rafiki (vän), engelskans bank blir banki (bank), persiskans barf blir barafu (is) etc. Till skillnad från många andra bantuspråk är swahili inte ett tonspråk, d.v.s. språk där ord får olika betydelser beroende på vilken tonhöjd de har. Bristen på ordtoner gör swahili till ett av de lättare afrikanska språken att lära sig för västerlänningar.

     Kort tillbakablick – språket från kusten

Swahili har vuxit fram genom århundrandens gång. Språket har sin födelse med de arabiska handlare som lade till vid Östafrikas kust omkring 700-talet e.Kr. Det arabiska folket och kulturen blandades med den redan bosatta bantufolkningen. För att underlätta handeln växte ett gemensamt språk fram. Swahilin vidgades och spreds sedan genom giftermål, långväga handel (slavar och elfenben), kolonisation, mission, järnväg, resor och invandring.

Swahili skrevs inledningsvis med arabisk skrift, men de kristna missionärerna introducerade latinska bokstäver (som för språket är standard än i dag) när de startade många skolor och översatte Bibeln. Under kolonialtiden anammade kolonisatörerna, främst tyskarna, swahili som huvudspråk vid administration i Tanganyika (äldre ord för Tanzanias fastland). Under britternas styre gick man mer över till engelskan.

Efter självständigheten 1961 blev swahili landets nationella språk. Den första presidenten Julius Nyerere gjorde swahili till språket som Tanzania skulle enas kring, som skulle föra samman landets alla folkgrupper. Det finns i dag en samsyn att den gemensamma swahilin, som talas av alla, bidragit till att landet sluppit många de etniska konflikter som präglat Tanzanias grannländer. Swahilin används inom samhällets och livets alla sfärer – vardag, skola, politik, juridik, affärer, media, nyheter, internet, film och musik.

     Enklare swahiliglosor

Besöker man Tanzania är det uppskattat att prova på enklare fraser på swahili när man kommer i kontakt med lokalbefolkningen.
Notera: ”U” i swahili uttalas som svenskans ”o”.

”O” i swahili uttalas som svenskans ”å”.

Hej/Hur är det? (vardagligt)        Habari gani?/Habari yako? eller bara Habari?*
Hej (till turister)                              Jambo (svara: Jambo)
Hej (vardagligt)                               Hujambo (svara: Sijambo)
Det är (mycket) bra                        Nzuri (sana)
Det är bra/lugnt                              Poa (slang – använd ej till äldre, auktoriteter etc.)
Hej (respektfullt till äldre)            Shikamoo?
Hej (respektfullt)                            Marhaba (svaret på Shikamoo)
God morgon                                    Habari za asubuhi? (används fram till lunch)
God kväll                                          Habari za jioi?
Hejdå/Vi ses (vardagligt)             Tutaonana
Hejdå/Adjö                                     Kwa heri
Tack (så mycket)                            Asante (sana)
Var så god/Välkommen               Karibu (till flera: karibuni)
God natt                                          Lala salama
Ja                                                      Ndiyo
Nej                                                    Hapana
Jag vill ha                                        Nataka
Jag heter …                                     Jina langu ni
Vad heter du?                                 Jina lako nani?
Pratar du engelska?                      Unasema Kiingereza?
Jag förstår inte                               Sielewi
Inga problem/bekymmer            Hamna shida/hakuna shida
Räkneord 1-5                                  moja, mbili, tatu, nne, tano
Räkneord 6-10                               sita, saba, nane, tisa, kumi

*ordagrant: habari = nyheter (ungefär ”några nyheter?”)

Engelska – kolonialspråket

Under tiden som Tanzania var ett brittiskt mandatområde (1919-1946) samt officiell brittisk koloni (1946-1961), blev engelska allt vanligare i landet. Även efter självständigheten fortsatte engelskan att, tillsammans med swahilin, användas som undervisningsspråk i skolorna. Landets föregående president, Jakaya Kikwete, reformerade emellertid skolan 2015. Detta innebar att engelskan försvann som undervisningsspråk. I och med detta blev Tanzania det första landet söder om Sahara att använda ett afrikanskt språk för detta ändamål.

I dag är dock engelskan undervisningsspråket i landets högre utbildningar. Utöver detta används engelskan inom områden som handel, administration och turism. Men engelskan är fortfarande långt efter swahilins status som ”folkets språk” i Tanzania.

Inhemska språk – fler än 120

Tanzania är hem till ca 120 olika folkgrupper och ca 126 inhemska språk, subspråk och lokala dialekter. Men inget språk talas av en större majoritet – därav swahilins framträdande roll. Det råder viss oro att swahilins dominans i landet gör att många inhemska språk utarmas och så småningom kommer dö ut. De inhemska språken talas i princip bara i hemmen, sällan offentligt, och är förbjudna i skolorna. De flesta tanzanier talar både sitt inhemska språk och swahili flytande. Många som studerat kan även bra engelska.

De inhemska språken är antingen bantu, nilotisk, kushitisk eller khoisan. Alla dessa olika språk härstammar från folkvandringarna som genom århundranden ägt rum till Östafrika.

Bland Tanzanias bantuspråk hör sukuma, nyamwezi, chaga, haya, makonde, bemba, safwa, digo, kibena, hehe, yao, luguru och många fler. Nilotiska språk är maa (talas av massajer både i Tanzania och Kenya), datooga, akiek (ogiek), pare m.fl.

Mindre inhemska språk härstammar främst från den afroasiatiska familjen, t.ex. arabiska. Iraqw, gorowa, burunge är kushitiska språk. Hadza och sandawe är khoisanspråk, med klickljud. Indoeuropeiska språk som kan höras i Tanzania är portugisiska, franska, hindi, hindustani och gujarati (såklart även engelska).

Teckenspråk – en pågående kamp

278 000 tanzanier, med olika grader av dövhet, talade år 2008 olika typer av teckenspråk (omkring sju stycken). I dag lever tio procent av tanzanierna med funktionsnedsättningar. På grund av detta har de svårt att få jobb och diskrimineras av samhället.

Historiskt har skolorna använt sig av olika typer av teckenspråk. De flesta tanzanier som talar teckenspråk bor i stadsområden. Teckenspråket i Moshi-Kilimanjaro ter sig skilja sig en del från övriga. Nu finns det emellertid ett standardiserat teckenspråk i Tanzania, utformat av Association for the Deaf, med mål att användas i alla dövskolor. Sedan 1963 kan döva barn gå i särskilda Primary Schools, men verkligheten är fortfarande att få går i skolan.

I södra Tanzania finns i dag ett café där man som besökare kan lära sig teckenspråk från en svart tavla. Alla i personalen är döva, vilket ger dem både arbete och hopp i ett annars så stigmatiserande samhälle.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-08-03T19:22:23+00:00