Religion i Tanzania

Religion i Tanzania

Tanzania, med sina drygt 55 miljoner människor, är ett religiöst och andligt land. I Tanzania finns alltifrån landets traditionella religioner till de stora världsreligionerna. I landets konstitution stipuleras religionsfrihet och regeringen har generellt upprätthållit denna.

De stora religionerna kristendomen och islam utgör tillsammans 97 % av landets religiösa. Mer än hälften av tanzanierna identifierar sig som kristna. Islam är landets näst största religion och är den överlägset dominerande religionen på ön Zanzibar. Många, både kristna och muslimer, praktiserar dock fortfarande inslag från traditionell tro.

     Kristendom

Landets största religion är kristendomen med ca 62 % utövare. Katolicismen är något större än protestantismen. Katolicismen kom först till landet med Vasco da Gama och missionärer i slutet av 1400-talet, men misslyckades med etableringen då araber från Oman erövrade området under 1600-talet. Under 1800-talet kom nästa våg av katolska missionärer från Helgeandsfäder, Benediktinorden, Missionaries of Africa (White Fathers). Dessa bidrog till landets utveckling när de byggde skolor och sjukhus. Landets första president Julius Nyerere erkände sig till katolicismen. Även den nuvarande presidenten John Magufuli är katolik.

Protestanterna anlände tillsammans med katolikerna under 1800-talet. Tyskar, skandinaver och amerikaner kom till den tyska kolonin från Augustanasynoden, Sjundedagsadventisterna samt olika herrnhutiska och anglikanska kyrkor. Under kolonialtiden var konkurrensen att missionera för lokalbefolkningen benhård mellan de katolska och de protestantiska missionärerna. Den blev så hård att de tilldelades olika områden att missionera inom av kolonialstyret. Även protestanterna grundade skolor och sjukhus i landet.

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania, med ca 6,5 miljoner medlemmar, är den näst största lutherska kyrkan i både Afrika och i världen (störst i Etiopien). Andra protestantiska kyrkor i landet är herrnhuter, anglikaner, adventister, baptister och karismatiska rörelser som pingstkyrkan.

     Islam

Tanzanias näst största religion islam utgör drygt 35 % av befolkningen. Till detta är 99 % av befolkningen på Zanzibar muslimsk. Islam kom med handlarna under den arabiska expansionen. Det första konkreta beviset på muslimsk närvaro i landet är moskéruiner på Pateön med guld- silver- och kopparmynt som dateras till 830 e.Kr. Östafrikas äldsta byggnad är en, än i dag fungerade, moské från 1007 e.Kr. Olika våldsamma möten har ägt rum mellan muslimer och kristna i regionen genom historien.

Genom handel med slavar och elfenben etablerade sig muslimerna, under 1600- och 1700-talen, allt mer i Östafrika. Den växande dominansen avstannade egentligen inte förrän mot slutet av 1800-talet när de europeiska erövrarna fick allt mer fäste. Här ägde våldsamheter mellan religionerna rum, där de kristna motsatte sig slavhandeln som var arabernas huvudverksamhet. Slavhandel blev inte olagligt förrän i början av 1900-talet.

Islam är i dagens Tanzania störst på öarna Unguja och Pemba (Zanzibar) samt i kustområden. Den största inriktningen är sunni som utgör 80-90 % av landets muslimer. Andra mindre grenar är shia, sufi, Ahmadiyya och konfessionslös islam. Khadi courts, som sköter personliga muslimska frågor, ingår i Zanzibars juridiska system tillsammans med sekulära domstolar.

     Mindre religioner & traditionella religioner

Andra mindre religiösa grupper är buddhister, hinduer, sikher och bahaier som främst utgörs av folk från olika delar av Asien.

Knappt två procent av befolkningen identifierar sig främst som utövare av någon inhemsk religion. Dessa religioner har alltså fått betala ett hårt pris med världsreligionernas intåg. Precis som kristna och muslimer tror dessa på en högre makt. Men till skillnad från kristendomen och islam, är förfädersdyrkan ett vanligt inslag i traditionell tro. Till sitt kristna eller muslimska namn ges dock ofta tanzaniska barn ett mer traditionellt namn efter någon mor- eller farförälder för att symbolisera det starka bandet med tidigare generationer.

Bland landets största folkgrupp sukuma är de flesta kristna eller muslimer. Men innan de stora världsreligionerna pockade på hade de sin egen religion med en gud och skapare med olika namn – Lyuba, Liwelelo, Lubangwe och Seba. Att be och offra till andar, speciellt de från förfäder, är som sagt mycket vanliga inslag i traditionell tro. Inom nyamwezi, den näst största folkgruppen, har faktiskt få konverterat till kristendom eller islam. Inom den traditionella religionen tror man på en gud med de olika namnen Likube (den högsta guden), Limatunda (skapen), Limi (solen) and Liwelolo (universum). I dag är förfädersdyrkan och andetro vanligare bland folket. I och med andetron praktiseras häxkraft med häxdoktorer och helare.

Landets kändaste folkgrupp massajerna tror även de traditionellt på en gud – Engai. Engai kommer i två naturer: den goda och den hämndlystna. Den goda naturen är bunden till regn och liv, och den hämndlystna till torka och livlöshet. Massajerna tror även att deras boskap kommer från gud och att det är deras särskilda gudagivna uppgift att sköta om djuren. Laibon är en viktig äldre, andlig ledare inom massajkulturen; han är en typ av profet, helare och vägvisare för hela byn.

     Religiösa spänningar

Även om konflikter, främst mellan kristna och muslimer samt mellan inriktningar inom religionerna, förekommit historiskt anses Tanzania vara ett relativt lugnt, religiöst land.

Tanzanias religiösa spänningar har främst plågat ön Zanzibar som på senare år sett ökade spänningar mellan kristna och muslimer på ön. Islam är den överlägset dominerande religionen på ön och samhället präglas av stora sociala klyftor. Viss radikalisering av Zanzibars muslimer har skett. Sedan början av årtiondet har allt fler kyrkor attackerats och bränts ned och andra typer av våldsamma attacker ägt rum. Trots att spänningarna ökat, och även fått viss spridning till fastlandet, fortsätter Tanzania präglas av tolerans där olika religioner får plats sida vid sida.

     Tanzanias helgdagar

Kristna helgdagar i Tanzania inkluderar juldagen (25 december), annandag jul (26 december), långfredag och annandag påsk.

Muslimska helgdagar i landet Eid-al-Fitr (Ramadans avslutning), Mawlid (profetens födelsedag) och Eid al Adha (till minne av profeten Ibrahim, även Abraham, som går med på att offra sin son). Alla byter dag från år till år.

     Tanzanias icke-religiösa helgdagar:

 • Nyårsdagen (1 januari)
 • Zanzibar Revolution Day (12 januari)
  Till minne av störtandet av Zanzibars sultan 1964.
 • Karume Day (7 april)
  Till minne av Zanzibars första president, och Tanzanias första vice-president, Abeid Karume.
 • Union Day (26 april)
  Till minne av enandet av Tanganyika och Zanzibar 1964.
 • Arbetarrörelsens internationella högtidsdag (1 maj)
 • Saba Saba Day (7 juli)
  Betyder ”sju sju” på swahili. Firas till minne av att det ledande självständighetspartiet TANU bildades 1954.
 • Nane Nane Day (8 augusti)
  Betyder ”åtta åtta” på swahili. Kan även kallas ”Farmer’s Day”. Firas för att hylla lantbrukarnas bidrag till landet ekonomi.
 • Nyerere Day (14 oktober)
  Till minne av Tanzanias första president och självständighetsledare Julius Nyerere.
 • Republic Day (9 december)
  Även kallad ”Independence Day”. Firar och markerar Tanzanias självständighetsdag från Storbritannien 9 december 1961.
  Firar även 9 december 1962 då landet blev en republik.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

  Datum för avresa

  År
  Månad
  Dag

  2019-08-02T19:33:02+00:00