Tanzanias Geografi

Tanzanias geografi

Tanzanias landskap är böljande och dramatiskt – från Kilimanjaros högsta topp till Indiska Oceanens djup. I Tanzania skiftar naturen med vulkaner, savanner, högländer, sjöar, öar och sandstränder. Den som får uppleva Tanzania blir rik på häftiga naturupplevelser.

Tanzania ligger norr om Mocambique och söder om Kenya, med kust till Indiska Oceanen. Landet har ytterligare sex grannländer: Burundi, Kongo-Kinshasa, Malawi, Rwanda, Uganda och Zambia. Landets yta uppgår till 945,087 km² – mer än dubbelt så stort som Sverige – vilket gör att Tanzania är Östafrikas största land.

Sedan 1964 består republiken Tanzania av fastlandet (tidigare Tanganyika) och Zanzibar-öarna. Landets främsta naturresurser är vattenkraft, tenn, järnmalm, kol, diamant, ädelsten, guld, naturgas och nickel. Drygt 40 procent av Tanzania används till jordbruksmark och knappt 40 procent består av skog. Tanzanias öppna gräsmarker och savannlandskap är kanske de bästa i hela Afrika. 42 000 km² utgörs av landets alla skyddade nationalparker- och reservat.

Tanzania har strandlinje mot tre av Afrikas stora sjöar: Victoriasjön, Tanganyikasjön och Malawisjön. Kustlinjen och öarna Unguja (huvudön – ofta kallad Zanzibar), Pemba och Mafia skyddas av korallrev. Tanzanias huvudstad är Dodoma, men landets största stad och nav är Dar es Salaam. Tanzania är hem till världens största, tropiska insjö Victoriasjön samt till Afrikas högsta punkt Kilimanjaro.

     Rift Valley

Genom Tanzania löper mäktiga Rift Valley – ett geologiskt under från norra Syrien till centrala Mocambique. Det östafrikanska gravsänkesystemet delas upp i två sänkor, eller rift. På den västra ”sidan” ligger två av Tanzanias största sjöar: Tanganyikasjön och Malawisjön. På den östra hittar man Natronsjön, Kilimanjaro och andra vulkaner som Ngorongorokratern, Empakaikratern m.fl. Victoriasjön ligger mellan de två sänkorna.

     Miljömässiga problem

Både översvämningar under regnperiod och torka under torrperiod drabbar ofta Tanzania, främst centrala landet. Andra miljömässiga problem som landet ständigt ställs inför är tjuvjakt, hot mot den biologiska mångfalden, förorening, överfiske, avskogning, markförstöring, ökenspridning och extremväders effekt på jordbruket.

Tanzanias landsdelar

Tanzania stoltserar med ett av världens mest unika landskap förpackat i mäktiga naturfenomen, vulkaner, högländer, platåer, savanner och sandstränder.

     Norra Tanzania – berg, safari, arkeologi & Victoriasjön

Nordöstra Tanzania är bergigt med landets två högsta berg – Mount Kilimanjaro och Mount Meru. De två utslocknade stratovulkanerna är i dag omgivna av två nationalparker, Mount Kilimanjaro National Park och Arusha National Park.

Väst om bergen, finns det enorma och välkända viltdjursområdet Serengeti som med sina ikoniska slätter breder ut sig på 30 000 km² i nordvästra Tanzania. Förutom att vara en av få platser där man kan bevittna The Great Wildebeest Migration, är Serengeti full av klassiska östafrikanska djur som lejon, leopard, elefant, giraff och många, många fler. Två andra välkända safariparker i norra Tanzania är Ngorongoro och Tarangire.

Från Serengeti är det relativt smidigt att ta sig till och beundra Victoriasjön. Victoriasjön är Afrikas största sötvattensjö och ligger belägen i landets nordvästra hörn.

Nordväst ligger även Östafrikas kändaste arkeologiska utgrävningsplats Olduvai (Gorge), belägen i en ravin i östafrikanska gravsänkesystemet (Rift Valley). Kallad ”mänsklighetens vagga”, upptäcktes här tidiga bevisen på mänskligt liv med fossiler och stenverktyg. Knappt fem mil från Olduvai ligger en annan viktig utgrävningsplats, Laetoli, mest känd för sina tidiga, mänskliga fotavtryck.

     Västra Tanzania – Tanganyikasjön & vildmark

Vid gränsen till Kongo-Kinshasa, längs nästan hela västra landsgränsen, hittar man Tanganyikasjön – landets näst största. Västra Tanzania är strävsamt, mer otillgängligt, med lite infrastruktur. Dessa delar präglas av ”vildhet” och äventyrskänsla, som resten av landet kan sakna. Förmodligen har inte mycket skett sedan Stanley hittade Livingstone här, i Ujiji, för nästan 150 år sedan (”Dr Livingstone, I presume?”).

Katavi och Mahale Mountains nationalparker är två västliga och mindre välbesökta nationalparker i landet – på grund av deras mer avlägsna läge här i väst.

     Centrala och södra Tanzania – safari & högländer

Centrala Tanzania utgörs av en stor platå med gräsmarker och bördigt land. Här hittar man många av landets nationalparker, såsom Mikumi, Ruaha och Selous. Här ligger även landets huvudstad Dodoma, som inte är lika inflytelserik som Dar es Salaam.

Södra Tanzanias högländer innefattar regionerna Iringa, Mbeya, Rukwa och Ruvuma, och gränsar till Mocambique, Malawi och Zambia. Landsändens högländer består av vulkaniskt landskap, delvis inbäddat i gräs- och skogsmarker. Här regnar det mest i landet.

     Östra Tanzania – kustparadis med Dar es Salaam

Östra Tanzanias kust mot Indiska Oceanen – “Swahilikusten” – är mycket varm och mycket fuktig, med paradisiska sandstränder. Här hittar man även Dar es Salaam, landets största stad och ekonomiska centrum, med färjor till öarna Zanzibar-öarna Unguja och Pemba. Men östkusten har mer än bara stränder. En bit norr om Dar es Salaam ligger faktiskt Saadani National Park, som är den enda parken med gräns till Indiska Oceanen.

     Zanzibar – öparadis med kryddor

Zanzibar är, tillsammans med Pemba och andra småöar, del av Zanzibararkeplagen utanför Tanzanias kust. Med den sydligare Mafia inräknad, går dessa öar under namnet ”Kryddöarna”.

Unguja (ofta kallad bara Zanzibar) är den största ön och har fantastiska kritvita, finkorniga sandstränder med vajande palmer som blickar ut mot Indiska Oceanen. Zanzibar-öarna präglas av ett hett, tropiskt klimat, med en hel del säsongsregn. Även på den mindre Pemba, kan man utforska paradisstränder och kristallklart hav. En stor del av Pemba är bördigt med småskaligt jordbruk. Ön är en av de världsledande producenterna av kryddnejlika.

Tanzanias berg

     Mount Kilimanjaro – ”Afrikas tak”

Kilimanjaro på 5895 m.ö.h, är Tanzanias högsta berg, Afrikas högsta berg och världens högsta fristående berg. Bergmassivet är en utdöd stratovulkan, i nordvästra Tanzania, vid gräsen till Kenya. Kibo, Mawensi (5149 m.ö.h.) och Shira (3962 m.ö.h.) är bergets tre vulkaniska koner.

Toppområdet Kibo är en vulkankrater – 2 km i diameter, 300 m djup med glaciärer på toppen. Uhuru Peak (”Frihetstoppen”) är den högsta punkten på Kibo och hela Kilimanjaro. 60-70 % av de ca 50 000 som ger sig av uppåt årligen, når den ikoniska glaciärtoppen.

Berget präglas av olika klimat- och vegetationszoner nedifrån och upp. Inledningsvis hittar man skog vid bergets fot (800-2800 m). Detta övergår till zon med ljung och hed (2800-4000 m). Vidare följer alpin öken (4000-5000 m). Högst upp (5000-5985 m) hittar man ett område med istäcke.

Skogen runt, tillsammans med själva berget, utgör sedan 1973 Kilimanjaro National Park på 1668 km2.. Sedan 1987 är denna med på UNESCO:s världsarvslista.

     Mount Meru – landets lillebror

Mount Meru är Tanzanias näst högsta berg och Afrikas fjärde högsta på 4562 m.ö.h. Likt Kilimanjaro är Meru en utslocknad stratovulkan. Härifrån kan man få en mäktig vy över ”storebrodern”. Klättringen är mer teknisk än Kilimanjaros. Branta, skarpa klippor, en mäktig krater och en cinderkon karaktäriserar Mount Meru.

Berget är en del av ekosystemet i Arusha National Park. Från den täta skogen med colobus-apor och bufflar tar man sig till toppen (kallad Socialist Peak). Vandringen tar en längs och genom ”Mgongo wa Tembo” (”elefantryggen”), klippor, vulkanisk sand och aska.

Tanzanias sjöar

     Victoriasjön – Afrikas största

Uppkallad efter Storbritanniens drottning Victoria, är Victoriasjön Afrikas till ytan (på 68 800 km²) största sötvattensjö. Den är även världens näst största sötvattensjö och världens största s.k. tropiska insjö.

Sjön ligger belägen i nordvästra Tanzania, västra Kenya och sydöstra Uganda – ca 50 % av sjön ligger i Tanzania. I sjön finns ett tusental öar. Sjön är relativt grund med ett maxdjup på drygt 80 m. Klimatet runt sjön är varmt och tropiskt. Vid Victoriasjöns strand i Tanzania ligger hamnstäderna Bukoba, Mwanza och Musoma.

Victoriasjön har under årtionden tampats med stora problem – den kallas av vissa för en ”ekologisk katastrof”. När rovfisken nilabborren introducerades i sjön under 1950-talet förstördes och utarmades sjöns en gång så frodiga ekosystem. Nilabborren utrotade själv hundratals andra fiskarter – främst många av de 500 endemiska ciklider som är rovfiskens favoritföda. Förutom den kraftigt degraderade biologiska mångfalden är vattenhyacinter, föroreningar, övergödning, överfiske och sjukdomar hot mot sjön och dess bestånd. Det skapar även problem för de drygt 30 miljoner människor som lever av och runt sjön.

Sjön är hem till arter som nilkrokodiler, flodhästar, rörbockar, uttrar och rörråttor.

     Tanganyikasjön – Afrikas djupaste

Tanganyikasjön utgör en naturlig gräns till grannen Kongo-Kinshasa i väst. Sjön löper längs landsgränserna. Ytan ligger på 32 900 km². Efter Bajkalsjön i Sibirien, är Tanganyikasjön faktiskt den näst största (i volym) och nästa äldsta sjön i hela världen. Med maxdjup på 1470 m är Tanganyikasjön Afrikas djupaste sjö. Tanganyikasjön ligger i västra Rift Valley. Den är dessutom den största sjön i gravsänkesystemet i Afrika. Staden Kigoma i Tanzania ligger vid Tanganyikasjön. Medeltemperaturen runt Tanganyikasjön är 25 grader.

I Tanganyikasjön bor nilkrokodiler, flodhästar, olika sköldpaddor samt ca 400 olika fiskarter – av dessa 400 är omkring 250 ciklider.

     Malawisjön – artrikast

Malawisjön (tidigare Nyasasjön), i sydvästra Tanzania, är den sydligaste sjön i Afrikas Rift Valley-system. Den är dessutom Afrikas tredje största sjö på 29 600 km². Till detta även den näst djupaste med maxdjup på ca 700 m.

Förutom Tanzania, ligger Malawisjön även i Mocambique och Malawi. Malawisjön har en av de artrikaste fiskfaunorna i världen, inkluderat över 1000 olika ciklider. En populär akvariefisk är mbuna, som just är en ciklid från Malawisjön.

      Sodasjöar – flamingors paradis

I landet finns även en rad s.k. sodasjöar. Sodasjöar är alkaliska (basiska) sjöar med höga halter natriumkarbonat (soda) och andra salter. Hos dessa speciella saltsjöar saknas avlopp och avdunstningen är större än vattentillförseln. I Östafrika har sodasjöarna skapats inom det östafrikanska gravsänkesystemet (Rift Valley).

Dessa kaustika sodasjöar är impopulära miljöer att leva i för nästan allt form av liv. Men det finns ett speciellt djur som trivs här: flamingon. Den hypersalthaltiga Natronsjön i norra Tanzania är speciellt populär bland mindre flamingor på grund av sjöns giftiga blå-gröna spirulina cynanobakterier. Dessa råkar nämligen vara flamingors favoritföda.

Tanzania har fem sodasjöar: Natronsjön, Balangidasjön, Manyarasjön, Rukwasjön och Eyasaisjön.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-08-03T19:41:51+00:00