Stora däggdjur

Stora däggdjur

I Tanzania bor det över 430 olika arter och underarter av vilda djur. Av Afrikas stora däggdjur hittar man omkring 20 % av dem i Tanzania. På en normal safari i Tanzania kan man mycket väl få se omkring 30 större, vilda djurarter – elefant, lejon, hyena, zebra, giraff, olika typer av antiloper och gaseller, leopard, gepard, buffel, vårtsvin, flodhäst, gnu, olika slags apor m.fl.

Förutom Big Five finns det många andra spännande stora däggdjur. Östafrikansk oryx och ökenlo är två ovanliga, vackra arter som kanske egentligen är ännu häftigare om man får se än Big Five …

Rovdjur

     Kattdjur

Lejon och leopard kan man läsa om under rubriken ”Big Five”. En annan stor katt är geparden. Pälsen är mattgul, med små svarta fläckar på i princip hela kroppen. Geparden är troligast mest känd för att vara världens snabbaste landlevande djur. Den kan komma upp emot 110 km/h och hålla farten under 500 meter. Den slanka, muskulösa kroppen, med långa ben, är byggd för fart och jakt.

Dessa hastigheter kommer väl till pass när geparden jagar, vilket den gör, till skillnad från t.ex. lejon och leopard, under dagtid. Geparden trivs därför i öppen, torr savann, där det är enkelt att jaga fort och fritt. Eftersom geparden är dagsaktiv ser man den ganska ofta under safari, i alla fall i förhållande till hur många geparder det faktiskt finns. Favoritfödan är medelstora till stora hovdjur som antilop, gasell, gnu m.m. Tanzanias bästa gepardpark är Serengeti, följt av Ngorongorokratern.

Det finns även andra mindre, och mindre välkända, kattdjur. Förutom lejon, leopard och geparden, är servalen det vanligaste kattdjuret i Östafrika. Servalen är ett mellanstort kattdjur, som ser ut som en korsning mellan en gepard och en huskatt. Den har, sett till sin storlek, oproportionerligt stora öron. Ökenlo, eller karakal, är lik ett mindre lodjur trots att de faktiskt inte nära släkt. Ökenlo är smärt, med guldbrun päls och långa öron med tofsar. Den afrikanska vildkatten som faktiskt tamkattens närmaste släkting. Alla dessa mindre katter jagar och äter typiskt små däggdjur, fåglar och gnagare. Ökenlo kan även ge sig på större antiloper och människans boskap.

     Hyenadjur

Utseendemässigt kan man tro att hyenan är släkt med hundar, men den är faktiskt närmare kattdjuren. Hyenan är välkänd från filmen Lejonkungen och ökänd för sitt skratt, som egentligen är mer av ett ansträngt fnissande. Många tror att hyenor bara är asätare (vilket de också är), men hyenor är faktiskt duktiga, uthålliga jägare.

I Östafrika lever två hyenadjur: den strimmiga hyenan och den fläckiga hyenan. Den fläckiga hyenan är den vanligaste av de två. Den strimmiga syns sällan eftersom den är mindre och främst nattaktiv. Den fläckiga hyenan kan fälla stora byten som gnu och antilop. De lever och jagar i stora flockar där dominanta honorna är ledare.

     Hunddjur

Schakaler är mellanstora hunddjur – de blir upp till 50 cm höga och 15 kg tunga. I Östafrika lever tre sorts schakaler: guldschakal, schabrakschakal (även svartryggad schakal) och sidstrimmig schakal. Schakaler jagar och äter främst gnagare, insekter, fåglar, amfibier, reptiler, insekter m.m. De jagar främst på natten. Likt hyenan kan de även gärna festa på as.

Många har förväxlat den afrikanska vildhunden med hyenan, till och med 1800-tals zoologer. Men den afrikanska vildhunden är, till skillnad från hyenan, ett hunddjur. Hunden är fläckig i guld och svart och väger 20-25 kg. De trivs bäst på savann och i torra områden; de undviker gärna skog. Afrikanska vildhundar lever och jagar i grupp. Bland favoritföda hör mellanstora och stora djur som antilop, gnu, gasell etc. Arten är inte vanlig att se på safari.

     Andra (ovanligare) rovdjur

Mer udda rovdjur som inte direkt förknippas med safari, eller köttätande för den delen, är civett (eller afrikansk sibetkatt), honungsgrävling och (afrikansk) klolös utter.

Hovdjur

Läs om afrikansk elefant (”nästan hovdjur”) samt noshörning och afrikansk buffel (hovdjur) under rubriken ”Big Five”.

     Giraff

Ett klassiskt safaridjur är det partåiga hovdjuret giraff. Giraffen är världens resligaste landdjur och även världens största idisslare. Den mäktiga gestalten utgörs av lång nacke, sluttande kropp och långa ben. Giraffen är ensam i sin art, men med nio underarter. I Tanzania lever en underarterna – massajgiraffen – som är den största av alla giraffer.

Detta gör just massajgiraffen till det längsta av alla djur på land. Hanen blir omkring 5,5 meter hög och väger upp till 1,9 ton. Honan mäter omkring 5 meter och väger upp till 1,2 ton. Inte bara hals och ben är långa, utan även tungan på en halvmeter. Massajgiraffen har bruna, oregelbundna fläckar på hela den mattgula kroppen. Favoritfödan är blad från akacieträd, men de äter även andra löv. Giraffen tillbringar 16-20 timmar om dagen med att äta. På 24 h sover de bara 5-30 minuter och tar gärna korta vilostunder samtidigt som de står upp. Giraffer kan dock ligga ner, och även springa.

     Flodhäst

Bland Östafrikas alla djur hör flodhästen till de största. Den är ett partåigt hovdjur och växtätare. Trots detta är flodhästen är även mycket aggressiv och farlig. Därför håller man alltid avstånd från flodhästar under båtsafari. Flodhästen är en enorm best med en bastant kropp som liknar en tunna och korta ben. Den kan bli upp till 5 meter lång och väga upp till 4,5 ton.

Flodhästen är ett semiakvatiskt djur, som tillbringar mest tid i vatten (nära släktingar är faktiskt valar och delfiner). På natten går den upp för att beta. Den skyddar sig från solen genom att stå under vattenytan, med bara ögon, öron och näsborrar som sticker upp. På safari ser man den nästan uteslutande i eller vid vattendrag. Den hårlösa huden är rosa-grå-lila-brun.

     Hästdjur

Den svartvitrandiga zebran är ett annat klassiskt safaridjur och ett hästdjur. Det finns tre underarter men bara en av dem lever i Tanzania – ”vanlig zebra” eller stäppzebra. En zebra är drygt 1 meter hög, ca 2-2,5 m lång och kan väga upp till 350 kg. Hanarna är lite större än honorna. Zebror är flockdjur och äter nästan uteslutande gräs, även om bark, buskar, kvistar, löv m.m. kan slinka ner. Det finns olika teorier varför zebran egentligen har sina ränder. Zebror är en del av, om än spelar än mindre roll, i den stora Migrationen.

     Svindjur

Vårtsvin, mest känd som Pumbaa i filmen Lejonkungen, är ett partåigt svin- och hovdjur. Den har små, vassa betar och pälsen utgörs av grått eller svart kort hår. Den har en kalufs på huvud och en man på ryggen av längre, mörkare hår. Vårtsvinet är ett satt djur, ca 70 cm högt och 50-150 kg tungt. De är allätare och kan äta alltifrån gräs och växter, till ägg och kadaver. Vårtsvinet är ett vanligt djur att se på savannen under safari. Inte helt ovanligt ses vårtsvin och zebror nära varandra.

Både busksvin och skogssvin trivs främst i skog och skogsmark, men kan även hittas i mer skogliga savannområden. Busksvin är i liknade storlek som vårtsvin, men med mindre betar och rödaktig päls. Skogssvinet är de största av alla svin – 75-110 cm och 100-275 kg.

     Antilopdjur

I Tanzanias safariparker kryllar det av olika slidhornsdjur och partåiga hovdjur där många är olika typer av antiloper. Gemensamt för alla antiloper är att de lever i stora flockar på Afrikas savann och är gräs- och växtätare. De flesta är snabba, smidiga och kan hoppa högt. Antilopdjur är många rovdjurs favoritföda. Det finns 91 olika antiloper och de flesta håller till i Afrika. Antilopdjuren tar aldrig slut när man är på safari i Tanzania …

Den största antilopen är vanlig eland som kan väga upp till 1 ton. Den är nära släkt med den afrikanska buffeln och våra svenska kor. Den minsta antilopen i Östafrika är dik-dik på 30-40 cm och 3-6 kg.

Sitt lite märkliga utseende till trots är även gnuer antilopdjur. Gnuer har platta, avlånga ansikten och vitt skägg. De är huvudrollsinnehavare i Migrationen där de rör sig runt Serengeti och Masai Mara. Det finns två gnusorter: strimmig gnu och vitsvansad gnu. Den strimmiga gnun är störst, där hanen kan väga nästan 300 kg.

Bland mellanstora till stora antiloper hör:
Koantilop, större och mindre kudu, topi, oryx, ellipsvattenbock, rörbock, buskbock, bongo, hirola, giraffgasell, grantgasell, impala m.fl.

Till mindre antiloper räknas:
Klippspringare, steenbok (stenantilop), thomsongasell m.fl.

Primater

Om man ska tänka på klassiska djur som bor i Östafrika ligger förmodligen primater, eller apor, nära till hands.

     Hominider 

Schimpansen är (tillsammans med dvärgschimpansen i Kongo-Kinshasa) den apa som är närmast släkt med människan. Schimpans och människa delar DNA till 99 %. De kan bli ca 90 cm och väga upp till 60 kg. Hanarna är större än honorna. De lever i olika typer av skogar, som tropiska regnskogar, bergsskogar och savannskogar. Schimpanser är flockdjur och allätare, från växter och ägg, till insekter och kött. Schimpansen är utrotningshotad på grund av avskogning och jakt. I Tanzania lever schimpansen bara i västra landet där även två av landets nationalparker ligger: Gombe Stream och Mahalebergen.

En annan känd hominid (”människoapa) är gorillan. Den lever dock inte naturligt i Tanzania, men finns i grannländerna Kongo-Kinshasa (väst), Uganda och Rwanda (nordväst).

     Markattor

Babianen är en mycket vanlig primat i hela Afrika söder om Sahara. I Tanzania just finns det två sorters babianer: anusbisbabian och savannbabian. Babianer har lång näsa, som hundar, och en ganska satt kropp. De trivs i öppen savann, öppen skogsmark och på höjder, och lever i flockar. Babianer är alltätare och äter vad de kommer över. Den olivfärgade anubisbabianen är den vanligaste och kraftigare (vissa hanar kan väga 50 kg) än den gulbruna, nättare savannbabianen.

Grön markatta är den vanligaste savannapan i Östafrika. Sitt namn till trots, varierar färgen från blekgul, till gröngrå, till mörkbrun, med en vit hårring runt ansiktet. Den är relativt liten, på max 60 cm och 8 kg. Hanar är större än honor. Gröna markattor ses ofta nära vattendrag på dagar och sovandes i träd på nätter. Likt schimpans och babian är de allätare.

Blå markatta är ovanligare att se eftersom den föredrar skog. Den lever bl.a. i regnskogen på Kilimajaros lägre sluttningar. Att den oftast befinner sig i träd, samt är mörkgrå och svart till färgen, kan göra den svår att se på långt håll. Den blå markattan är ca en halvmeter lång, minus svansen som i princip är lika lång, och väger 4-8 kg. Den äter främst blad och frukt.

Husarapan lever främst på marken på halvtorra områden i Central- och Östafrika. Den trivs bl.a. i öppen, tropisk savann. Husarapan är rödaktig, med mer grå-vitaktiga kinder. Kroppen är slank med långa extremiteter. Hanarna blir 60-87 cm långa, exkluderat den ungefär lika långa svansen, och väger i genomsnitt ca 12 kg. Honorna är betydligt mindre. Husarapan kan springa till 55 km/h vilket gör den till den snabbaste primaten. Den är främst växtätare.

Höglandsmangab lever bara i skogar på Tanzanias högland, bl.a. i Udzungwa Mountains National Park och Mount Rungwe. Höglandsmangab upptäcktes så sent om 2003, vilket då gjorde den till den första nyupptäckta afrikanska apan sedan 1984. Hanen kan bli upp till 90 cm lång och väger 10-16 kg. Pälsen är mestadels ljusbrun och svansen är längre kroppen. Höglandsmangab är främst växtätare.

Den svartvita guerezan (eller svartvit colobus) är kanske den tjusigaste av alla primater. Den vackra pälsen är svart, med vitt silkehår på sidorna och runt ansiktet. Svansen är lång, med en fluffig vit tofs som utgör tre fjärdedelar av hela svansen.
Den är en lugn primat som håller till i träd och skog, gärna på högland, som Kilimajaros skog. Den äter främst löv, men även annan typ av växtlighet. Den svartvita guerezan är drygt en halvmeter lång och väger 8-13 kg (hanen är större). Många traditionella folkgrupper har jagat den svartvita guerezan för att använda pälsen i ceremonier.

Uhehes röda guereza lever i Udzungwabergen i centrala Tanzania. Pälsen är mestadels svart och vitgrå, men med iögonfallande röd päls på hjässan. Hanen är längre och tyngre än honan, upp till 70 cm lång och upp till 13 kg i vikt. Svansen är ungefär lika lång som övriga kroppen. Arten är starkt utrotningshotad som följd av habitatförstöring.

Zanzibarguereza förekommer på Zanzibaröarna öster om Tanzanias fastland. Pälsen ovanpå är mörkröd till svart med en mörk rand längs axlar och armar. Undersidan är ljusare. På hjässan har den som en spretig, grå frisyr. Zanzibarguerezan blir 45-65 cm lång (exkl. svanen som är några dm längre än kroppen), väger 5-11 kg och äter främst blad och frukter. Arten finns i tre skogar på öarna och klassas som starkt hotad.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T11:52:55+00:00