Reptiler

Reptiler

Reptiler, som även kan kallas för kräldjur, består av fyra ordningar. Reptiler är växelvarma ryggradsdjur. Afrikas största reptil, som finns i Tanzania, är nilkrokodilen. Även sköldpaddor är reptiler. Ormar och krokodiler är de farligaste reptilerna; ödlorna de vanligaste.

     Krokodiler

Nilkrokodil
Nilkrokodilen är den näst största reptilen i världen och den största i Afrika. I Östafrika hittar man den i sötvattendrag eller i bräckt vatten. Nilkrokodilen är en best som kan bli omkring 5 meter och väga upp till 750 kg. Den största nilkrokodilen som hittats (och skjutits), upptäcktes i Tanzania och var 6,45 m och 1,09 ton tung. I dag hittar man imponerande exemplar i Marafloden i södra Tanzania/norra Kenya, med den stora tillgången på föda. Nilkrokodilen är olivfärgad, med mörka fläckar på ryggen och gulaktiga på flanker och ben. Den har 64-68 vassa tänder i sitt enorma gap.

Nilkrokodilen är en mycket aggressiv och opportunistisk toppkonsument (d.v.s. den har inga naturliga fiender). De äter mestadels olika typer av fisk, reptiler, fåglar och däggdjur. Nilkrokodilen dödar och äter hundratals människor årligen.

     Ormar

Afrikansk klippyton
Afrikansk klipppyton är Afrikas största orm och bland de största ormarna i världen. Den förekommer nästan överallt i Afrika söder om Sahara, i skog, på savann, halvöken, klippiga områden – nästan alltid nära vatten. Den blir vanligtvis 3-5 meter lång och väger 45-55 kg. Kroppen är fläckig och mörkgul till kastanjebrun. Precis som andra pytonormar är den afrikanska klippytonen inte giftig utan dödar sitt byte genom strypning. Den äter det mesta av större gnagare, apor, vårtsvin, antiloper m.m.

Boomslang
Boomslang är en snok som lever i träd på bl.a. savanner. De är smäckra ormar – 1,2-2 meter och 175-510 gram. Honorna är ofta olivfärgade, medan hanarna är klargröna eller mer brunsvarta/blågröna. De har stora ögon med utmärkt syn. Boomslangen har ett dödligt gift som utsöndras via baktänderna. De äter fåglar, kameleonter eller däggdjur som är små nog så att de kan sväljas hela. För människan är boomslangen en av Afrikas giftigaste ormar.

Pufform
Pufformen är vanligast i Afrika söder om Sahara. Den anses vara den farligaste i hela Afrika eftersom den förorsakar flest dödsbringande bett. Pufformen är en extremt giftig huggorm som främst lever på gräsmarker och savann – gärna i steniga områden. Den är robust på ca 1 meter och kan väga upp till fem kg (riktigt stora exemplar på nästan två meter och 6 kg har påträffats!). Kroppen är mönstrad och går i färgerna gul-grå-brun, vilket gör att den smälter in i miljön och kan gömma sig lätt. Födan består av däggdjur, fåglar, amfibier och ödlor. När den känner sig hotad formar den kroppen som ett ”S” och väser intensivt.

Svart mamba
Den svarta mamban är Afrikas största giftorm och världens snabbaste orm (upp till 16km/h). Den är en av de dödligaste ormarna i världen och är därför kanske Afrikas mest ökända orm. Trots ryktet attackerar den människor bara när den känner sig hotad. Normalt blir den svarta mamban 2-3 meter lång, men exemplar på 4,5 har påträffats. Den väger i genomsnitt drygt 1,5 kg och är mörkgrå eller svart (de unga ormarna är ofta mer olivfärgade för att sedan bli mörkare med åren.) Svart mamba lever både på marken och i träd; den lever på savann, skogsmark och gärna steniga områden. Den äter ofta mindre däggdjur och fåglar, men kan även äta andra ormar. 

     Sköldpaddor

Sköldpaddor är kanske inte djuren man främst förknippar med Tanzania eller safari …

Landsköldpaddor kan man se i bushen i Tanzania och de är överlag utspridda i Östafrika. Av dessa är den vanligaste leopardsköldpaddan på ca 40 cm och 13 kg. Leopardsköldpaddans ryggsköld är hög med mörkgrå-brun-gul färg och distinkt mönstring.

Vattensköldpaddor kan man hitta i och kring floder och dammar (där det inte finns krokodiler). Havssköldpaddor hittar man längs Östafrikas kust och Zanzibaröarna i Tanzania, i Indiska Oceanen. Bland dessa är den vanligaste den gröna havssköldpaddan som kan bli upp till 1,5 m och väga 200 kg – men både större och tyngre har påträffats.

     Ödlor

Ödlorna är de vanligaste reptilerna i Afrika.

Agamer
Agamer utgörs av en stor ödlefamilj på över 300 arter. Vanlig agam (eller eldhuvudagam) lever på savann i Afrika söder om Sahara. Dominanta hanar är vackert färgväxlande mellan blått, gult, grönt, rött och lila. Honor och icke-dominanta hanar är bruna. Den kan bli upp till 40 cm lång och äter främst insekter. Agama mwanzae (på engelska Mwanza flat-headed rock agama) hittar man bara i Tanzania, Kenya och Rwanda. Den förväxlas lätt med vanlig agam. Dominanta hanar har klarrött, rosa eller violett huvud. Honor och icke-dominanta hanar är bruna och svåra att särskilja från andra agamer. De blir omkring 30 cm och bl.a. äter insekter. 

Geckoödla
Geckoödlor är en artrik familj, på ca 1000 arter, som man kan se kila omkring på husväggar och tak kvälls- och nattetid. På sin jakt efter insekter leds de av en ytterlampa eller annan ljuskälla. De lever i varma och tropiska områden för hela världen. De blir allt mellan 3 och 40 cm långa. Gecko är ljusgrå-till beige-brunfärgade. Deras speciella fötter har häftlameller med mikroskopiska, hårliknande hakpapiller på undersidan som gör att de fäster och kan klättra på vertikala ytor.

Egentliga ödlor
Egentliga ödlor, även lacertider, består av omkring 300 arter på flera kontinenter. I Afrika bor de ofta i steniga, torra områden. De flesta är små på omkring 10 cm, men det finns även betydligt större varianter. De är cylinderformade med olika färg och mönster. Dessa ödlor är dagsaktiva och äter främst insekter och andra ryggradslösa djur. 

Kameleont
Kameleonter är olika ödlor med lång, klibbig tunga och där många kan färgväxla för att smälta in i omgivningen. De varierar i storlek, från den minsta på 15 mm till den största på ca 68 cm. De flesta kameleonter bor i Afrika söder om Sahara, gärna i träd där de rör sig långsamt. Kameleonter äter främst insekter, men de större kan även äta mindre gnagare och andra ödlor. Jacksons kameleont finns i norra Tanzania (samt södra Kenya) i skogar och skogsmarker. Den är 25-38 cm – hanarna är ofta större med tre utstickande horn på huvudet. 

Skinkar
Skinkar är en enorm ödlefamilj på över 1000 arter i tempererade och tropiska områden. De flesta skinkar är insektsätare, men vissa äter även daggmaskar, sniglar, små gnagare och andra ödlor. Det vanligaste är att skinkar är omkring 12 cm, men både kortare (ca 7 cm) och längre (35 cm) finns. Deras kroppar långsmala, något tillplattade, saknar tydlig hals och förväxlas ofta med egentliga ödlor. Kroppsfärgen antar ofta samma ton som miljön de befinner sig i.

Varan
De största ödlorna är varanerna. Varaner är köttätare, båda av levande djur och as. Nilvaranen lever i stora delar av Afrika (inte i öken), däribland Östafrika, och trivs bäst vid vattendrag. Den kan bli upp till 2,2 m lång och väga ett par kg. Nilvaranen har stora, kraftfulla kroppar och starka käkar. Kroppen är brun, grå eller olivfärgad på ovansidan med grön-gult mönster; på hals och undersida är de mer ockragula med blekare mönstring. Nilvaranen äter fiskar, amfibier, insekter, ägg små däggdjur och kadaver (kanske som nilkrokodilen dödat).

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T11:55:22+00:00