Fåglar

Fåglar 

Tanzania hör till Afrikas bästa fågeldestinationer. Landets fågelfauna är en av Afrikas rikaste med så mycket som över 1100 arter. Här lever världens största och snabbaste fågel strutsen, Afrikas största örn stridsörnen, de flitiga, små vävarna och allt däremellan. Dessutom intar omkring 200 olika flyttfåglar Tanzania mellan november och april.

Stora & mellanstora fåglar

     Flamingos

Flamingo
I Tanzania finns två typer av flamingo: större flamingo och mindre flamingo. Flamingor är unika och eleganta fåglar, med lång rosa, hals, långa, rosa ben och rosa fjäderskrud. Större flamingor är dock blekare, med mer rött på vingarna, och svarta flygfjädrar. Den större flamingon kan bli 150 cm lång och väger 2-4 kg. Den mindre flamingon är 80-90 cm hög och väger 1,2-2,7 kg.

Flamingor är ”vadare”, vilket innebär att de föredrar grunda sjöar, laguner och våtmarker. I Tanzania är Natronsjön en av de bästa sjöarna att se flamingor. Flamingor lever på alger, plankton och kräft- och skaldjur.

     Hönsfåglar

Hjälmpärlhöna
Hjälmpärlhönan är förmodligen den mest välkända av alla pärlhöns. Den har en rund, mörkgrå-spräcklig kropp, ett litet ansikte med en liten näbb, en liten knöl på hjässan och en blåskinnad hals. Den är relativt stor – drygt en halvmeter lång och drygt ett kg. Hjälmpärlhöns äter växtdelar, som fröer och frukter, samt djur – alltifrån sniglar och spindlar till ormar och små däggdjur. De lever naturligt i relativt torra och öppna marker, t.ex. savann, i Afrika söder om Sahara.

     Näshornsfåglar

Toko
Det finns olika typer av tockus i Tanzania. De är små till mellanstora fåglar, ofta med en karakteristiskt färgglad, neråtböjd näbb. Tockus är omkring 35-60 cm långa. Man hittar dem i tropiska eller subtropiska Afrika – på savann, i gräsmark eller skogar. De äter bl.a. frukter, fröer och insekter. I Tanzania kan man t.ex. hitta ruahatoko, savanntoko, östlig gulnäbbstoko och nordlig rödnäbbstoko. Zazu i Lejonkungen är en rödnäbbstoko. 

     Praktfåglar

Jättekungsfiskare
Jättekungsfiskare är den största kungsfiskaren i Afrika och den är relativt utbredd i Afrika söder om Sahara. Trots sitt namn är jättekungsfiskaren egentligen en mellanstor fågel, 42-46 cm lång. Den har en spretig kam, vita små prickar på den mörka kroppen och en lång, svart näbb. Hanarna väger 275-426 g; honorna väger 255-398 g. Det finns även andra utseendedistinktioner mellan könen. De trivs i skog vid vattendrag och dyker efter sin mat – fisk, krabbor, grodor m.m.

Lilabröstad blåkråka
Även den lilabröstade blåkråkan är en mellanstor fågel på 36-38 cm (inklusive en lång stjärtstråle). Den är omisskännlig där den sitter på grenen i sin färgstarka fjäderskrud – lila bröst, olivfärgad hjässa och rygg, rostfärgade kinder, azurblå undersida och vingar samt svarta och blåa utstickande stjärtpennor. Den trivs i halvtorra, öppna områden med vatten. Den tar främst byten från marken som insekter, termiter, skorpioner, ormar – även andra småfåglar.

     Storkfåglar

Storkar
Storkar är stora, långbenta- och halsade, vadande fåglar med långa, kraftiga näbbar. Storkar äter fiskar, små däggdjur, reptiler, insekter, amfibier m.m. Afrika söder om Sahara har stor mångfald bland sina storkar med många olika typer. De gillar i regel vattenrika gräsmarker.

Den stora, afrikanska maraboustorken kan bli 1,5 m hög med vingspann omkring 2,5 m. Den ser lite underlig ut – med skallig hjässa, enorm, konformad näbb och som en röd liten påse hals som hänger från halsen. Maraboustorken äter främst as och matrester.

Sabelnäbbsstorken är en mycket stor fågel – upp till 1,5 hög och drygt 6 kg tunga (hanar) och knappt 6 kg (honor). Vingspannet är mellan 2,4 och 2,7 m. Den har en slående och utsökt fjäderdräkt. Huvud, hals, rygg, vingar och stjärt är svarta; ”nacke”, undersida och flygvingar är vita.

Afrikansk ibisstork är en mellanstor stork. Den blir omkring 1 meter hög, väger ca 2 kg och har ett vingspann på omkring 1,5 m. Nästan hela fjäderdräkten är vit, men kan dra till ljusrosa. Stjärten är svart och näbben lång och gul (den heter faktiskt yellow-billed stork på engelska).

     Strutsfåglar

Struts
Strutsen är en långbent fågel, oförmögen att flyga, men faktiskt världens snabbaste då den kan nå hastigheter av 70 km/h. Strutsen är världens största fågel som även lägger de största äggen. Strutsen i Tanzania, och Östafrika, kallas för massajstruts.

Strutsen har ett litet huvud; stora ögon, en lång ros, hals; långa, rosa ben och en stor, kraftig kropp. Hanens fjäderskrud är svart med vita stjärt- och- vingpennor; honornas fjäderstass är brunspräcklig. Hanarna är även något större och kan bli upp till tre meter och väga upp emot 150 kg. Strutsen lever på savann och i andra öppna torra och halvtorra områden. Den äter främst växter, men även insekter. Att strutsen gömmer huvudet i sanden vid fara är en myt.

     Trappar

Koritrapp
Koritrappen är den tyngsta fågeln i Afrika (tillsammans med stortrappan i världen) som kan flyga, även om den gärna undviker det på grund av sin storlek. De väldiga hanarna (1-1,5 m långa och upp till 19 kg) kan nästan bli dubbelt så stora som honorna. Koritrappen har en lång hals och ljusbruna eller gråa fjädrar. Den bor på öppna gräsmarker och lätt skogliga savanner. Den äter alltifrån växtdelar och insekter, till ödlor och ormar. Ungarna livnär sig på insekter.

     Pelikanfåglar

Häger
Hägrar är långbenta fåglar som trivs vid sötvattensjöar och kuster och finns i över 60 underarter. De finns i princip över hela jorden förutom vid polerna. Hägrarna är köttätare och stoppar i sig olika vattenlevande djur som fiskar, reptiler, amfibier, kräft- och skaldjur, blötdjur m.m.

I Tanzania hittar man bl.a. gråhägern som är en stor, grov häger på 1 m, 1-2 kg och vingspann på 1,5-2 m. Den har en grå fjäderskrud, en vit S-formade hals och dolkformad näbb. Goliathägern, även den finns i Tanzania, är den största av alla hägrar. Den är 120-150 cm lång, väger 4-5 kg och vingspann på 185-230 cm. Fjädrarna är gråa och kastanjefärgade.

Vit pelikan
Den vita pelikanen är helvit eller gråvit med svarta vingpennor. Den har kraftig kropp och kraftig, orange näbb som den fångar fisk (och vissa kräft- och skaldjur) med. De är 148-175 cm långa och väger 9-15 kg. Vingspannet är 226-360 cm. Man hittar dem i landssjöar (t.ex. Manyarasjön, Evasisjön m.m.) och på kusten.

     Tranor

Krontrana
Krontranor är stora, originella fåglar som bara lever i Afrika söder om Sahara. Precis som andra tranor äter krantranor gräs, fröer, insekter, reptiler och små däggdjur. Krontranor är ca en meter höga och väger omkring 3,6 kg. Arten har två typer: svart krontrana och grå krontrana.

En fullvuxen svart krontrana har svart fjäderdräkt, vita/bruna/guldiga vingar och rödbrun stjärt. På hjässan har de en guldig, styv tofs. En grå krontrana har motsvarande, men grå kropp.

Småfåglar

     Afrikanska barbetter 

Termitbarbett
Termitbarbetten har på engelska ett mer tilltalande namn: red-and-yellow barbet. Hjässa, vingar och den långa stjärten är svarta med vita fläckar. Ansikte, hals och bröst är röda, som sedan övergår i gul/gulgrön på resten av kroppen. Den är 20-23 cm och väger 40-75 kg. I Tanzania lever den nordöst i landet. Den är allätare – från frukt och frön, till ryggradsdjur.

Tofsbarbett
Tofsbarbetten är liten, spretig fågel på 23-24 cm och 70 g. Den har en färgstark fjäderskrud – svart med vita fläckar på nacke hals, vingar och stjärt. Resten av kroppen är blekgul med röda inslag. På hjässan har den en svart liten tofs. Den trivs i olika miljöer, t.ex. savann, i Afrika söder om Sahara. Den äter frukt och insekter, men även maskar och andra fåglars ägg. 

     Praktfåglar

Dvärgbiätare
Dvärgbiätaren ska inte förväxlas med den gröna dvärgbiätaren. Dvärgbiätaren är den minsta, afrikanska biätaren på 16-17 cm och 13-19 g. Fågeln är smärt med en färgglad fjäderskrud – grön rygg och vingar, gul hals, mörk ringkrage, ockrafärgat bröst och en svart näbb. Som namnet förtäljer äter de insekter – främst honungsbin, men även getingar och andra flygfän. 

Grön dvärgbiätare
Den gröna dvärgbiätaren ska inte förväxlas med dvärgbiätaren. Den är 16-18 cm lång (10 cm längre med stjärtpennorna) och väger 15-20 g. Fjäderdräkten är intensivt grön, med mer turkosklar hals och delvis bröst. Hjässa och undersida drar mer åt gult/orange. Den äter främst insekter som bin, getingar och myror.

Malakitkungsfiskare
Malakitkungsfiskaren är den mest utbredda av Östafrikas små kungsfiskare. Den är mycket liten på endast 12-13 cm och 12-19 g. Malakitkungsfiskaren är färgstark med en intensiv blå färg på ryggen, rostfärgat bröst, vit nacke och hals, orangeklar näbb och hjässa med en liten blå-svart fjäderfrisyr. De ses ofta nära vatten och födan består därför främst av småfisk, akvatiska insekter och mindre kräft- och skaldjur.

     Tättingar

Brunbukig glansstare
Brunbukig glansstare kallas på engelska för, det kanske mer tilltalande, superb starling. Det är en liten stare (18-19 cm) med kort stjärt. Den bor på savannen, i torra områden med akacior, öppna skogsmaker, jordbruksmarker etc. Den har en lyster fjäderskrud – turkosskimrande rygg, bröst, vingar och bröst, röd-orange mage och vitt som separerar bröst från mage samt vitt på undersidan av stjärten och på vingarna. Staren äter mest insekter och mask.

Byvävare
Byvävaren finns i åtta underarter, söder om Sahara, där tre hittas i Tanzania. Den är en satt småfågel på 15-17 cm, som häckar i kolonier i träd och trivs i många olika miljöer. Ju sydligare arten befinner sig, desto mer försvinner den svarta/kastanjefärgade dräkten, och desto gulare blir den. Den äter frön och säd, men ger främst insekter till ungarna.

Rovfåglar 

     Gamar

Gemensamt för alla gamar är att de inte själva dödar sina byten, utan är asätare av olika typer av ryggradsdjur. Gamar är stora rovfåglar med kraftiga näbbar.

Örongam
Örongamen är den största gamen på 95-115 cm i längd, ca 6 kg i vikt och vingspann på upp till tre meter. Fjäderdräkten är brun-grå-vit-spräcklig.

Kappgam
Kappgamen är en av de mindre gamarna i Tanzania, på 62-72 cm, vikt 1,5-2,5 kg och vingbredd på omkring 1,5 m. Fjäderdräkten liknar örngamens.

Vithuvad gam
Den vithuvade gamen är mellanstor, 72-85 cm lång, väger 4-5 kg (honor är överlag tyngre än hanar) och vingspann på drygt 2 meter. Den är mörkgrå/brun med vitt huvud.

Vitryggig gam
Den vitryggiga gamen är 78-98 cm lång, väger 4,7 cm och vingspann på omkring 2 meter. Fjäderdräkten är vit och grå.

Lammgam
Lammgamen är en mer sällsynt gam som främst lever i bergsområden; i Tanzania finns lammgamen i norr. Den är omkring 115 cm lång, väger 4-7 kg med vingspann på drygt 2,5 meter. Fjäderdräkten är rostfärgad, grå och vit. Det är det enda djuret som främst lever på ben – 70-90 % av födan består av ben.

     Sagittariidae

Sekreterarfågel
Sekreterarfågeln är lik en örn, men är den enda arten i både släkt och familj. Det är den längsta rovfågeln på 110-130 cm med långa, tranlika ben. Sekreterarfågeln väger 3-4 kg och har ett vingspann på omkring 2 meter. Fjäderdräkten är främst grå men lår, flygfjädrar och den stiliga kammen med långa fjädrar är svarta. Det är just de långa nackfjädrarna som gett fågeln dess namn, då de påminner om fjäderpennorna som sekreterare stack bakom öronen förr. Sekreterarfågeln föredrar öppna marker framför skog, som savannen söder om Sahara. Den jagar främst sina byten till fots – insekter, gnagare, små däggdjur, ormar etc.

     Ugglor 

Mjölkuv
Mjölkuven är Afrikas största uggla på 66-71 cm, 1,5-2 kg och vingspann på ca 1,5 m. Fjäderdräkten är blekgrå-brun med mörkare flygvingar och stjärt och örontofsar på hjässan. Ögonen är mörkbruna med, till synes, rosa ögonskugga. Den kan leva i alltifrån torr halvöken till fuktiga skogsmarker. Mjölkuven är en toppkonsument (den står högst i näringskedjan) och jagar kvällar och nätter – igelkottar, andra däggdjur, fåglar och insekter.

     Örnar

Örnen är förmodligen den kändaste rovfågeln vi har (och kanske fågel överlag) och består av en stor familj (60 underarter). Örnar är kraftfulla, stora rovfåglar med en grov näbb.

Afrikansk hökörn
Afrikansk hökörn är liten örn på 55-65 cm, vikt 1-2 kg och vingspann 130-160 cm (men en stor rovfågel). Fjäderdräkten är främst mörkgrå och vit.

Savannörn
En annan mindre örn är savannörnen på 60-75 cm, 1,5-3 kg och vingbredd 1,5-2 meter. Fjäderdräkten varierar från beige till gråbrun.

Skrikhavsörn
En skrikshavsöron är 63-75 cm, väger 2-4 kg och vingspann 2-2,5 m – honorna är överlag större än hanarna. Den är vit, svart och brun. Skrikhavsörnar lever främst vid sötvattensjöar och floder och födan består således av främst fisk.

Stridsörn
Stridsörnen är Afrikas största örn och lever på savann- och törnbuskområden. Den är mörkgrå och vit. Stridsöronen är en toppkonsument och väljer sina byten, som däggdjur, andra fåglar och reptiler, från hög höjd. Den är 78-86 cm i längd, 3-6 kg tung och vingspann mellan 190-260 cm.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T11:54:21+00:00