Noshörning

Noshörning

Noshörningen är ett kolossalt, uråldrigt djur. Trots att noshörningens pansarlika utseende kan få en att tänka på dinosaurier, tillhör noshörningen samma familj som hästdjur (hästar, zebror och åsnor) och tapirer – klassen uddatåiga djur. Historiskt har det funnit 30 underarter till noshörningen, i dag återstår bara fem. Tre av underarterna hittar man i södra Asien. Två lever i Afrika södra om Saharavit noshörning och svart noshörning.

Båda afrikanska underarter hör till safarins ”Big Five”. Att faktiskt få se noshörning på safari blir allt svårare, eftersom arten är så extremt hotad och så få finns kvar. Vit noshörning och svart noshörning skiljer sig på vissa sätt åt, men det finns givetvis gemensamma punkter där de möts eftersom de tillhör samma art.

     Noshörningarnas gemensamma drag

Noshörningar är stora, klumpiga och pansarlika – även om storlek och färg kan skilja sig åt. De har små öron och ögon, korta, stabbiga ben och liten svans. Den korta nacken, med en puckel, håller det tunga huvudet på plats. De är nästan helt hårlösa, förutom svans och öron. Noshörningar föds naturligt med två horn, ett kortare bak och ett längre där fram. Även hornen skiljer sig något mellan arterna. Hornen består av keratin, som är samma protein som finns i hår. Hornen är det främsta hotet mot deras existens med tjuvjakten efter dem.

Tjuvjakten på noshörningar i Afrika är ett så pass utbrett problem att arten är nära utrotning på kontinenten. Bortser man från detta, kan en noshörning faktiskt leva 45 år i det vilda. Men på grund av att så många könsmogna honor faller offer för människan, lever de betydligt kortare och för få nya ungar föds för att återväxt ska kunna ske.

Noshörningshonorna är även relativt oproduktiva vad gäller sina avkommor, precis som många andra större däggdjur. Ungarna föds med 2,5-5 års uppehåll och hon föder ofta en kalv åt gången, även om tvillingar kan förekomma. En hona blir könsmogen när hon är ca fem år och bär på kalven under 15-16 månader, alltså nästan 1,5 år. Kalven väger 40-64 kg när den föds. En noshörningsunge stannar hos sin mamma i ca tre år. Annars lever fullvuxna noshörningar ensamma. En hona och hane träffas bara vid parningstid.

Om noshörningar lever åtskilda från varandra, har de istället ständiga följeslagare i form av fåglar. Man ser ofta en eller flera fåglar sitta på en noshörnings rygg. De äter insekter som krälar i noshörningens skinn. Med skrik varnar de även om fara närmar sig. Även noshörningar, likt elefanter, kommunicerar med lågfrekventa ljud, på långa avstånd, som människan inte kan uppfatta.

Andra typiska beteenden är att de är bundna till sitt territorium. Speciellt noshörningshanar är starkt territoriella, och han kan bli aggressiv om någon överskrider hans gränser. Noshörningshanar är överlag mer aggressiva än honorna. När en hona är parningsredo strider två hanar om henne. Den som vinner får, förutom att para sig, markera sitt revir med urin och avföring. Noshörningar håller sig ofta till sitt mindre territorium, men om tillgången vatten och föda är dålig flyttar de på sig.

Noshörningar hör bra och har gott luktsinne, men synen är det desto sämre till det. De är förvånansvärt rörliga och kan vända snabbt i höga hastigheter. De kan faktiskt springa så fort som 55 km/h. Detta utnyttjas bl.a. om en inkräktare ska jagas bort. Noshörningar trivs överlag i områden med gräsmarker och flodstäpper. Noshörningar är växtätare.

Den vita noshörningen

     Utseende, miljö & föda

Den vita noshörningen kallas även trubbnoshörning. Detta för att den har en trubbigare nos, än andra släktingar för att lättare komma åt det kortare gräs som den gärna betar. Den vita noshörningen är den största av de fem noshörningsarter som finns kvar.

Den är dock inte vit till färgen, utan mer ljusgrå-gulbrun. Den vita noshörningen är en enorm koloss på omkring fyra meter på längden och två meter på bredden. Hanarna är större än honorna. En vit noshörningshane kan väga över två ton, och en hona omkring 1,5 ton. Även hornen på den vita noshörningen är de största. Det främsta är i genomsnitt 90 cm långt, men det längsta uppmätta var så långt som 158 cm ­(alltså drygt 1,5 m!).

De afrikanska noshörningarna trivs båda på savannen, men den vita tenderar att dras än mer till öppna gräsmarker och slätter med gräs och buskar. Här passar den trubbiga nosen alldeles utmärkt till att riva upp och äta gräs. Den vita noshörningens starka, breda läppar kan faktiskt liknas vid en icke-mekanisk gräsklippare.    

     Unika karaktärsdrag

Noshörningar lever, som tidigare nämnt, självständigt, förutom när en mamma följs åt av sin unge. Dock tenderar den vita noshörningen att vara mer social, t.ex. genom att honor lever tillsammans med andra honor i mindre grupper. Noshörningar är även aggressiva, speciellt en hane kopplat till sitt revir eller en hona till sin unge. Men den vita noshörningen har ett rykte om sig att vara lugnare och beskedligare. Den springer snarare iväg om den känner sig hotad, istället för att gå till attack.

     Artens överlevnad

På savannen har noshörningen egentligen inga naturliga fiender på grund av sin enorma storlek. Ungarna kan dock falla offer för lejon, krokodiler eller hyenor. Det största hotet mot noshörningen är entydigt och stavas: människan. Eftersom de ser dåligt är noshörningen ett relativt enkelt djur att få ner.

Av de 20 000 vita noshörningar som återstår finns de flesta i Sydafrika. Här visar man att genom omfattande skyddsåtgärder och antitjuvjaktsarbete går det att vända trenden. 2018 uppvisade landet siffror som visade att tjuvjakten minskat med 36 % på fem år.

Dock möts vi fortfarande av alarmerade uppgifter vad gäller den vita noshörningen. År 2018 dog den allra sista manliga norra vita noshörningen, en underart till den vita noshörningen. Nu finns det bara två honor kvar på ett center i Kenya. Just den norra vita noshörningens existens är akut hotad och i det vilda anses den vara utdöd. Konstgjord befruktning är nu det enda alternativ som återstår för att rädda underarten.

Den svarta noshörningen

     Utseende, miljö och föda

Till storleken är den svarta noshörningen, eller spetsnoshörningen, den tredje största av de fem arterna. Hanarna och honorna är faktiskt lika stora – ungefär 3,5 m långa, 1,5 m höga och 700 kg-1,3 ton i vikt. Det främsta, längsta hornet är ca 50 cm långt. Som dess namn kan skvallra är noshörningens färg mörkare (om än inte svart) med spetsigare nos.

Den spetsiga nosen är användbar eftersom den svarta noshörningen är bladätare, istället för gräsätare. På grund av detta trivs den noshörning extra bra i tätare vegetation med skog och buskage där det finns mer mat at hitta. Födan består av blad, kvistar och skott. Den svarta noshörningens spetsiga nos når bra och den snipiga läppen har en utmärkt gripförmåga att hålla fast i grenar och annat.

     Unika karaktärsdrag

Jämfört med den vita noshörningen, är den svarta noshörningen nervösare och bär generellt på ett sämre temperament. När den känner sig hotad kan den attackera. Det behöver inte ligga någon, åtminstone för oss synlig, provokation bakom attacken. Den svarta noshörningen kan även lägga sig i bakhåll innan den gör ett utfall.

     Artens överlevnad

För 150 år sedan vimlade slätterna av svart noshörningar, enligt européers utsago. De fanns i större delar av Afrika söder om Sahara. Sedan dess har arten gått en mycket mörk, tragisk framtid till mötes, på grund av mänsklig tjuvjakt. Redan på 1970-talet jagades den svarta noshörningen hårt eftersom många efterfrågade knivskaft av noshörningshorn. Då fanns det ca 100 000 individer kvar.

1995 hade populationen rekordlåga siffror på färre än 2500. Men med omfattande skyddsåtgärder har man i dag lyckats dubbla siffrorna. Det tros finnas mellan 5042 och 5455 svarta noshörningar i dag. Men arten är fortfarande akut hotad. De flesta svarta noshörningar lever i Sydafrika. Tanzania har ett mindre antal.

I Ngorongorokratern har man fått upp antalet från 25 stycken år 1977, till drygt 50 stycken år 2018. Omfattande projekt har ägt rum i Serengeti där den svarta noshörningen återintroducerats (i slutet av 80-talet återstod bara 15 individer!). I dag tror man att det finns mellan mellan 50 och 100 svarta noshörningar i Serengeti.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T11:51:28+00:00