Lejon

Lejon

”Djurens konung”, ”djungelns kung” – kärt barn har många namn. Men att lejonet skulle vara djungelns kung är direkt felaktigt, eftersom lejon lever på savann och öppna gräsmarker. Och ett fullvuxet lejon kan faktiskt dödas av andra djur, t.ex. elefanter och bufflar, även om det inte hör till vanligheterna.

Historiskt har lejonet haft den största spridningen bland alla däggdjur, förutom människan, och hittats i nästan alla världsdelar. I dag lever lejonet naturligt bara i Afrika söder om Sahara och i ett specifikt naturreservat i Indien. Lejonet är det är näst största kattdjuret efter tigern, men den största katten i Afrika. Lejonet sticker ut från andra kattdjur eftersom det är det enda som lever i flock och är en väldigt social katt. Lejonet är även det enda kattdjuret där honans och hanens utseende skiljer sig markant.

Tanzanias lejonpopulation är överlägset den största i hela Afrika. Bara i nationalparken Serengeti finns det fler lejon (ca 3000) än vad som finns i hela Kenya.

   Lejonets fysik

Att beskriva hur ett lejon ser ut får nästan anses överflödigt. Lejonet är ett kraftfullt, majestätiskt kattdjur. De har långa, muskulösa kroppar, stora huvuden, korta ben, långa svansar och, hos hanarna, ofta en stor man. Pälsen är kort och är inte enbart gul som man kanske kan tro – den kan vara brungul, guldbrun, mörkbrun eller silvergrå. Den lilla tofsen på svansänden är ofta mörkare till färgen än pälsen i övrigt. Undersidan är ljusare.

Fullvuxna, manliga lejon är 170-250 cm långa, ca 1,2 m höga och väger 150-250 kg. Honorna är mindre på 160-190 cm, 1 meter mankhöjd och 120-180 kg. Förutom storleken, särskiljer den ståtliga manen hanarna från honorna. De flesta hanar har en stor lurvig man, men hos vissa kan den vara mindre och hos andra saknas helt.

Manen täcker ofta huvudets baksida, nacke, skuldror, hals och bröst. Färgen kan variera från ljusbrun, rödbrun till svart. Det fiffiga med manen är att den får hanen att se större ut, samtidigt som den både avskräcker och imponerar.

Lejon kan uppnå hastigheter av 60-80 km/h som maxfart vid jakt. Lejonet är det enda av alla kattdjur som lever i en klassisk flock.

     Lejonets flockliv

En typisk lejonflock består av två vuxna hanar, fem honor och några ungar – men flockarna kan variera i utseende och storlek beroende på naturtyp och tillgången på bytesdjur. I Serengeti består de ofta av 3-12 honor och 1-6 hanar, förutom ungar. Och i Ngorongorokratern, där de finns stor tillgång på bytesdjur för lejonen, kan det finnas upp till 20 honor i en flock. Det är även vanligt att en större flock delar in sig i mindre småflockar.

Honorna är flockens kärna. Honorna som lever tillsammans är ofta släkt med varandra, inte ovanligt systrar. Om tillgången på födan där de håller till är för dålig kan en hona bege sig av. Annars stannar en hona i regel i samma flock som hon föddes i hela livet.

Lejonhannarna, däremot, kommer och går genom åren. När en han blir könsmogen, vid 2-4-årsålder, fördrivs han från födelseflocken. Han har då ofta sällskap av bröder eller halvbröder i samma ålder. Tillsammans är det nu deras uppgift att ta över en ny flock, efter några års kringflackande. Flocken de sedan tar över styrs av äldre, svagare hanar. En lejonhanne lever i en flock 2-4 år, för att sedan bli övermannad och bortförd av yngre förmågor. Hanen får återigen leva nomadiskt och det är ovanligt att de får ta över mer än en flock under sitt liv.

En lejonhanne som kommer till en ny flock dödar flockens mjölkberoende ungar. Detta gör han för att honorna snabbare ska bli redo för parning, så att han kan få sina egna avkommor. En lejonhannes reproduktiva liv är kort. Istället för att behöva vänta upp till två år (om ungarna fått leva), tar det nu omkring tre månader för honorna att komma i brunst.

Honors reproduktiva år är desto fler än hanens, från att hon är fyra år till 18 år. När hon är i brunst (ca en gång i månaden, om hon inte är dräktig eller diar) parar hon sig med alla hanar i flocken. Detta gör att fler hanar kan stanna i flocken för att skydda honorna och ungarna. En hona är dräktig i ca 3,5 månader och föder 1-5 ungar om gången. En lejonunge är beroende av sin mamma under 1,5-2 år.

När en lejonunge föds in i flocken är den blind och helt hjälplös. Pälsen är brunbeige, med mörka fläckar som försvinner efterhand. Ca 80 % av alla lejonungar dör dock före sin tvåårsdag eftersom de inte kan jaga eller ta hand om sig själva.

     Lejonets jakt och byten

Lejon är köttätare och jägare till naturen. I flocken är det främst honorna som jagar. Hanarnas uppgift är snarare att försvara flocken och dess territorium. När honorna jagar kan de både jaga själva eller samarbeta inom gruppen. Dessa samarbeten är vanligare om man till ”ta ner” ett större djur, t.ex. giraffer eller bufflar. Vid buffeljakt krävs ofta minst en starkare hane. Oftast väljer lejon de ”enklaste” bytena som kräver minst ansträngning och utsätter dem för minst fara. Därför jagar de främst medelstora till stora djur som vårtsvin, zebror, gnuer, antiloper och gaseller.

Lejon kan även ge sig på andra rovdjurs ungar, t.ex. hyenors och leoparders. Dessa ungar jagar de inte för föda utan för att undanröja en framtida rival om föda. Om en lejonhona känner sig riktigt morsk kan hon även ge sig på ensamma elefantkalvar. Lejon jagar främst på kvällen och natten, när det är svalare, och har därför ett mycket välutvecklat mörkerseende.

En lejonhanne behöver minst sju kg kött om dagen, en hona omkring fem kg. Men ett lejon kan sätta i sig drygt 30 kg kött i en måltid.

     Lejonets beteenden och egenskaper

Precis som många av savannens djur, är lejon som mest aktiva skymning, natt och gryning när temperaturerna är betydligt behagligare att röra sig i. Lejon jagar mest efter mörkrets mörkinbrott och innan ljusets. De är sex gånger mer ljuskänsliga är människan, vilket givetvis ger dem en stor fördel när det är mörkt. För att orka vara nattaktiva, och spara energi, sover och vilar de därför mellan 16 timmar och 20 timmar om dagen.

Ljudet man främst förknippar ett lejon med är rytandet. Men lejon använder sig av många olika läten som knorrande, morrande och spinnande. Ett lejon markerar sitt revir genom att sprida sin lukt och genom att ryta. Ett lejons rytande kan höras åtta km bort och är därför det högsta av alla kattdjurs läten. Man hör ofta ett lejon ryta innan jakt på kvällen och tidigt på morgonen. Lejon kommunicerar även taktilt genom att de stryker huvuden mot eller slicker varandra. De har även välutvecklade rörelsemönster och grimaser som de använder sig av.

Alla lejon kan klättra i träd, men vissa gör det mer vanemässigt. Lake Manyara National Park i Tanzania är hem dessa välkända, trädklättrande lejon.

     Lejonets fiender

Lejonet har få fiender eftersom få djur rår på lejonet. Lejon kan i vissa fall bli attackerade av elefanter, t.ex. om ett lejon ger sig på en elefantkalv. Det händer att en elefantflock dödar ett lejon. Lejonet kommer dock oftast undan en elefantattack, eftersom det är snabbare och smidigare. Andra bjässar som noshörningar och flodhästar kan anfalla ett lejon som ger sig på deras ungar. Men bland rovdjuren är faktiskt den betydligt mindre hyenan den värsta fienden. Många hyenor i grupp kan jaga bort ett lejon från dess byte. En lejonunge är mycket mer utsatt och få når vuxen ålder.

Utanför skyddade områden är lejon mycket utsatta. Detta för att lejon ofta ger sig på människans boskap, och ibland även en människa i sig. Lejon törstar inte precis efter människoblod. Men ett lejon som en gång gett sig på en människa kan gärna upprepa det, eftersom den insåg att människan var ett svagt, enkelt byte. Dock jagas och dödas ofta lejonet som dödat en människa relativt snabbt efter dådet. I dessa områden blir även människans utbredning ett problem och vissa husdjurssjukdomar kan även drabba lejonen.

I de flesta afrikanska länder är jakt på lejon helt förbjuden eller reglerad, t.ex. om en individ är farlig. I vissa länder, Tanzania bland dem, är s.k. troféjakt tillåten.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T11:45:59+00:00