Buffel

Buffel

Buffeln är ett riktigt kraftpaket, känd för sitt dåliga humör. På savannen sägs det att en buffel tittar på en som om man är skyldig den pengar …

Buffeln är ett oxdjur som är släkt med våra kor. Olika slags bufflar finns i Afrika, Asien, Australien och Nordamerika. I Afrika lever den afrikanska buffeln (även kallad kafferbuffel), med två underarter: savannbuffel och skogsbuffel. Den vanligaste buffeln som man får se på safari är större savannbuffeln. Det är denna som återges i denna text, om ingenting annat anges.

Av Afrikas alla oxdjur är buffeln det mest imponerande. Med alarmerade siffror som kommer om art efter art på kontinenten, finns den ljusglimtar likt buffeln som fortfarande listas som livskraftig. Det trots att även buffeln drabbas av tjuvjakt genom åren. Buffeln är ett av de farligaste och dödligaste djuren att möta till fots på grund av sitt rysliga humör. Omkring 200 människor dödas av bufflar årligen (jämför med 10-20 av hajattacker).

     Buffelns utseende

Buffeln är robust och kompakt – satt kropp och rejäla, men korta, ben. Buffeln är mellan 130 och 150 cm och 1,7-3,4 m lång. Hanen är större och tyngre än honan. Buffeln väger från 500 kg, upp till 1 ton, där hanen ligger på de högre skalorna. Savannbuffelns päls är mörkbrun till svart. Honan har rödaktigare päls. Skogsbuffeln är mindre, väger ungefär hälften så mycket, är rödare och har mindre horn.

Förutom kroppshyddan, är hornen det mest imponerande på savannbuffeln. Hanens kan vara 1 meter, upp till 1,6 meter. De bryter ut på skallen, i en bred hjälm över pannan som sammanlänkar dem. Hjälmen kallas för boss. Hornen är krokformade; de böjs först nedåt, för att sedan krökas uppåt och inåt. Även honorna har horn med av ett helt annat utseende. Deras horn är både mindre, kortare och smalare. Bossen är ofullständig eller saknas helt. Även hornen på savannbuffeln är mindre, bara tre-fyra dm, och båda könen saknar bossen.

Hornens kraft är oerhörd. En sammanstötning motsvarar en bil som kör in i en vägg 50 km/h. De finns där främst för att skrämma bort andra rovdjur, med gott resultat. 

     Buffelns liv

Buffeln är växtätare och idisslare. De måste äta enorma mängder gräs för att tillfredsställa sin enorma kroppshydda. Därför trivs buffeln i olika typer av gräsmarker, från savann, flodslätter, träsk eller skog. Huvudsaken är att det finns mycket gräs att beta. Om så inte är fallet kan de ge sig på trä och annan grövre vegetation. Den breda nosen och munnen gör att buffeln kan äta mycket åt gången. Innan den tuggar buntar den ihop gräset med tungan, likt andra nötkreatur. Bufflar kan leva upp till ungefär 20 år i det vilda.

Bufflar är flockdjur, ofta mellan 50 och 500 bufflar i en flock. De kan leva i flockar med 1000 individer, eller flera. Dessa enorma flockar är bara möjliga, och frodas, i välvattnad savann och slätter nära vattenkällor. Bufflar är beroende av att få vatten dagligen. Ju större flock, desto bättre för de unga tjurarna. De måste nämligen lämna flocken när de blir könsmogna, vid två-tre års ålder, för att inte reta upp de äldre tjurarna. När de lämnar bildar de egna ungkarlsflockar, innan de är redo att återvända vid parningstid.

Parningstiden äger oftast rum vid regnperioden mars-maj. 11 månader senare är det kalvfödsel, med en ”baby boom” i februari. Kon föder ofta en kalv åt gången, i vissa fall tvillingar. Kalvarna föds med röd päls.

Den stora flocken är uppblandad med båda könen, för att sedan delas in i mindre grupper bestående av kor, kalvar och yngre tjurar. De äldre, större tjurarna är dominanta i den större flocken. De styrs av hieratiska strukturer enligt ålder och storlek. Äldre bufflar stöts bort från flocken när de blir ofruktsamma. De lever sedan resten av livet ensamma, i par eller mindre grupper med andra utstötta tjurar.

     Buffelns särskilda beteenden 

Annars visar buffeln upp mycket starka flockbeteenden. Om någon i flocken blir attackerad av ett lejon eller en krokodil, kommer resten av flocken till försvar. Eftersom kalvar är mer utsatta för andra rovdjur hålls de i mitten av flocken. Om en kalv attackeras skickas den ut hjälpsignaler som inte bara mamman, utan hela flocken lystrar till. Hela flocken anländer då som en mobb och omringar t.ex. lejonet. Ett lejon lyckas oftast smita undan, men det finns exempel på buffelhjordar som dödat lejon.

En ensam, äldre eller skadad buffel går ofta till attack eftersom den känner sig hotad. Därför har buffeln fått ett rykte om sig att vara aggressiv. Det farligaste är att möta en ensam buffel till fots. Sitter man i en safaribil kan man faktiskt komma ganska nära en buffelhjord.

Kanske mer oväntat är att bufflar utövar ett beteende som kan liknas vid demokrati. När en hjord ska röra på sig bestämmer de vilken riktning de ska gå enligt hederlig, demokratisk omröstning. Varje buffel får ställa sig i den riktning de väljer. Åt hållet som får flest röster går de. Ledarhonan tar då täten.

Eftersom bufflar gillar att rulla sig i lera fäster sig gärna fästningar och parasiter på dem …

     Buffelns fiender

Kanske är ”fiende” ett starkt ord, men fästningarna och parasiterna är i alla fall en plåga för de enorma oxdjuren. Därför kan man, likt noshörningar, se fåglar på buffelns rygg som festar på krypen. Det är ofta starar av släkten oxhackare som placerar sig här och får i sig sin näring. Om buffeln irriterar sig på dem är de inte särskilt angelägna att schasa bort dem.

Buffeln har inte många fiender. I vissa fall kan en ensam, utsatt eller skadad buffel, eller kalv, falla offer för rovdjur som lejon, leopard, hyena och krokodil. Friska bufflar är nästan alltid så pass stora, kraftfulla och bra på att försvara sig att attackaren ofta tar till flykten, eller i vissa fall själv dödas.

Annars är människan en fiende, då den jagat buffel i alla tider. Som Big Five-trofé blev buffeln än mer speciell med sitt uttalade, aggressiva rykte. Jägaren som lyckades fälla en fick då hög status. Förutom jakt, kan brist på föda och vatten, habitatförstöring och boskapspest vara problem för bufflar. Trots tjuvjakten är buffeln fortfarande livskraftig i Afrika med omkring en miljon bufflar på kontinenten. På safari i Tanzania kan det nästan garanteras att man får se stora hjordar med betande bufflar på savannen.

Vill du resa till Kenya?

Hör av dig till oss så skickar vi ett förslag!

    Datum för avresa

    År
    Månad
    Dag

    2019-06-12T11:50:12+00:00